JAVORNÍK na Šumavě 1066 m.n.m.

Vítejte na stránkách šumavské obce Javorník

Get Adobe Flash player

Aktuálně

Turistické informační centrum


Tradiční pouť s. Antonína na Javorníku 18. 6. 2016

foto zde28. září 2015 Foto z akce + video zde

13. června 2015 FOTO ZDE

Tradiční pouť sv. Antonína na Javorníku

moderuje Čestmír Řanda ml.

kouzelnická show Martina Čejky --------------------------------------------

Foto z akce + video zde

Dnem věží a rozhleden ČR

28.9.2014


POUŤ NA JAVORNÍKU 2014

odkaz na video z akce


Javorník žije ....


Divotvorná hora Javorník

 Skřítkovník 

Stavění máje 30.4.2014


Tohle jinde neuvidíte 16.5.2013

šumavské orchideje a jinéStavění máje 30.4.2014

Pouť na Javorníku

Partneři

První historická zpráva o Javorníku je z roku 1624.

Kronika   ZDE   přepsal Antonín Ulrych                                                               Kronika v pdf. 

 Bývalou samostatnou obec tvoří dnes dvě osady, Javorník a Tejmlov jež do roku 1923 byly součástí politické obce Stachy.

Javorník měl též svoji školu, zřízena byla roku 1875. Školní budova v Tejmlově byla postavena r. 1878. /Jiné datování uvádí 1880/. Před otevřením javornické školy docházely děti do školy ve Stachách.

Ve staré kronice se o tejmlovské škole také dochovaly záznamy, např.:

"... Škola stála okolo 3200 zlatých rakouské měny. Poznamenal František Voldřich, obecní písař, dne 23.4.1888."

Roku 1884 škola měla 56 žáků. /Počet obyvatel Javorníku přibližně 350/. Škola v Tejmlově byla později školou dvoutřídní a měla vždy jednu třídu v Tejmlově a jednu na Javorníku. Dvoutřídní školou zůstala do roku 1937.

Z období kolem roku 1935 pochází o obci obšírnější zpráva, kterou sepsal řidící učitel dvoutřídní školy Jindřich Linhart a dozvídáme se, že:

...V obci je místní odbor Národní jednoty pošumavské, divadelní kroužek J.K.Tyla, místní osvětová komise 4 politické spolky a 1 odborová organisace.Obyvatel ani domů nepřibývá.

V Javorníku i v Tejmlově jsou staré zvonice, postavené na střeše stavení asi r. 1797.

Podle statistického sčítání byly napočteny 221 kusy dobytka, z toho 3 koně, 109 kusů hovězího dobytka, 56 kusů vepřového dobytka, 34 kozy a 19 ovcí. Postavením Klostermannovy rozhledny na Javorníku /1065 m.n.m./, zvýšil se v obci turistický ruch. ...

Později Javorník s Tejmlovem vytvořily samostatnou obec /1922/, ale i po svém správním osamostatnění náležely stále do "spádové oblasti" velké stachovské obce. Nejen stálou příslušností farní, poštovní, školní /měšťanka/, četnické, lékařské atd., ale i příslušností plynoucí z bývalého tradičního spojení s tzv. Královským hvozdem.V současné době je Javorník /od roku 1976/ součástí obce Vacov.

V létech 1937 - 1940 doznalo původní šumavské venkovské prostředí vesnice určitých nebývalých a významných změn, které spočívaly v zahájení a dokončení několika pro obec významných budov, a také vydláždění hlavní cesty Javorníku a jeho elektrifikace. Všechny stavební akce se dají uvést stručným výčtem:

Klostermannova rozhledna - otevřena 31.8.1938

Švehlova chata /dnešní sanatorium/ - vládní a poslanecká budova 1939

Kaple sv. Antonína Paduánského - vysvěcena 4. srpna 1940

Začala se budovat nová silnice, která měla umožnit lepší přístupnost Javorníku z Vacova. /Od Rohanova bývala jen úzká polní cesta pro kravský potah/. Javorník čekal na lepší spojení s Vacovem až do let 1953 - 1954.

Budova firmy Baťa - Baťův dům - dokončena r. 1941

Elektrifikace Javorníku - 1941 -ostatní vesnice na Vacovsku se dočkaly elektrifikace až po roce 1948.

Tato pro šumavskou vesnici neobvyklá stavební činnost byla vyvolána především zásluhou a

zájmem českého politika, poslance NS Rudolfa Berana, rodáka z Pracejovic u Strakonic a

dalších tehdejších vlivných osobností, které našemu pošumavskému kraji byly příznivě nakloněny

a měly jej v oblibě. /V létech 1935-1938 byl R. Beran předsedou významné Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu / agrární strana/. Od 1.12. 1938 do 15.3.1939 zastával funkci předsedy vlády tzv. II.ČSR a potom do 27.4.1939 se stal předsedou první vlády Protektorátu Čechy a Morava./

Všem stavebním akcím se dostalo značné finanční podpory ze státní pokladny. Byl to počátek

snah ústředních vládních úřadů učinit z Javorníku reprezentativní šumavské letovisko a významné

místo šumavského turistického ruchu.

Javorník s lesnatým okolím je také stále významným a důležitým turistickým zázemím, které láká a přitahuje všechny jeho návštěvníky - hosty, svým nenarušeným a téměř původním přírodním prostředím kulturní krajiny, vzácnostmi lidové i novější architektury stavení a domů, krajinnými zvláštnostmi a krásami, nádherou jedinečných výhledů do dalekých dálek Šumavy a Pošumaví a nekonečných dálek velké části naší české země.

Nadmořské výšky různých míst:

Javorník - silnice- 960 m

Švehlova chata - 985 m

Kaple sv. Antonína - 1010 m

Tejmlov - 900 - 960 m

Nadační fond Karla Klostermanna © 2013 All Rights Reserved  mail:info@javornik.cz